ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับศาลเจ้าที่

ปัจจุบันแม้ว่าสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่โลกโลกาภิวัฒน์ มีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย แต่คนไทยจำนวนไม่น้อยก็ยังคงเคารพในความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ดังจะเห็นได้จากการไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าที่ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งคนไทยมีความเชื่อว่า เจ้าที่คือ เจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตไปแล้วและยังวนเวียนอยู่ที่เดิมของตน หรือวิญญาณเรร่อนที่มาสถิตอยู่ที่ดินบริเวณนั้น เนื่องจากเจ้าของที่ดินเดิมได้ไปเกิดแล้ว นอกจากนี้คนไทยยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ “พระภูมิ” เป็นเทวดาอารักษ์ประจำแต่ละบ้าน มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนในบ้านให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง ด้วยเหตุนี้จึงเกิดธรรมเนียมการไหว้บูชาเจ้าที่และพระภูมิ มีการจัดพิธีเซ่นสรวง สักการะบูชาด้วยธูป เทียน ดอกไม้หรือผลไม้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้เคารพนับถือ ความเชื่อเหล่านี้ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากศาสนานั่นคือ ศาสนาพุทธที่เชื่อว่า มนุษย์ในภพโลกทุกคนจะต้องเวียนว่ายตายเกิด มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย กลายเป็นวิญญาณแล้วเกิดใหม่ในภพหน้า และศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีความเชื่อในเรื่องของ การตั้งศาลพระภูมิให้เป็นสถานที่เสมือนสรวงสรรค์ของเทวดา

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับศาลเจ้าที่, ศาลเจ้าที่ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s